Tag:

cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An nêu rõ trình Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Video cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế để trình Quốc hội
Tin nóng   |   19/05/2024
Chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế để trình Quốc hội

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trịnh Xuân An nêu rõ trình Quốc hội tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.