Tag:

cảm ơn

'Do biết ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch Hà Nội và được tạo điều kiện cho tham gia dự án trồng cây xanh nên bị cáo trồng tặng cây ở nhà bố mẹ đẻ ông Chung để cảm ơn', bị cáo Bùi Văn Mận khai tại tòa. Video cảm ơn

Lời khai của giám đốc trốn nợ về mối quan hệ với cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Tin nóng   |   25/08/2023
Lời khai của giám đốc trốn nợ về mối quan hệ với cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung

'Do biết ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch Hà Nội và được tạo điều kiện cho tham gia dự án trồng cây xanh nên bị cáo trồng tặng cây ở nhà bố mẹ đẻ ông Chung để cảm ơn', bị cáo Bùi Văn Mận khai tại tòa.