Tag:

cải tạo để chở khách

TTO - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ 1-9-2022. Theo đó gửi hàng hóa theo xe khách, người gửi phải cung cấp ít nhất 5 thông tin; Cấm dùng xe limousine cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách... Video cải tạo để chở khách

Video: Từ 1-9, xe limousine cải tạo sẽ không được chở khách
Tin nóng   |   30/08/2022
Video: Từ 1-9, xe limousine cải tạo sẽ không được chở khách

TTO - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ 1-9-2022. Theo đó gửi hàng hóa theo xe khách, người gửi phải cung cấp ít nhất 5 thông tin; Cấm dùng xe limousine cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách...