Tag:

cách phòng bệnh

Mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ đối mặt với nhiều bệnh khác nhau, trong đó có đau mắt đỏ. Đặc biệt, số ca đau mắt đỏ tại TP.HCM đang tăng nhanh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh đau mắt đỏ trong thời điểm hiện nay? Video cách phòng bệnh

Cách phòng ngừa và điều trị bệnh đau mắt đỏ
Bạn có biết   |   13/09/2023
Cách phòng ngừa và điều trị bệnh đau mắt đỏ

Mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ đối mặt với nhiều bệnh khác nhau, trong đó có đau mắt đỏ. Đặc biệt, số ca đau mắt đỏ tại TP.HCM đang tăng nhanh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh đau mắt đỏ trong thời điểm hiện nay?