Tag:

Cách ly tập trung

TTO - Khi nào TP.HCM sẽ cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại? Vì sao Hà Nội, Hải Phòng cách ly tập trung khách đi máy bay từ TP.HCM? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 11-10. Video Cách ly tập trung

Robot Hỏi - Đáp: Khi nào xe khách liên tỉnh hoạt động lại? Điều kiện đối với khách đi từ TP.HCM
Bạn có biết   |   11/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: Khi nào xe khách liên tỉnh hoạt động lại? Điều kiện đối với khách đi từ TP.HCM

TTO - Khi nào TP.HCM sẽ cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại? Vì sao Hà Nội, Hải Phòng cách ly tập trung khách đi máy bay từ TP.HCM? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 11-10.

Từ ngày
Đến ngày