25/08/2019
THANH NGHĨA – THƯ TRẦN – QUỐC HUY
THANH NGHĨA – THƯ TRẦN – QUỐC HUY

Mặc dù còn khoảng 1 tuần lễ nữa mới đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuy nhiên, thời điểm này, các điểm homesstay trên địa bàn thành phố Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp đã được khánh đặt trước kín phòng.