Tag:

các biện pháp phòng chống

Đến nay, Hậu Giang là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL xảy ra dịch tả heo châu Phi với tổng cộng 4 ổ dịch được phát hiện. Cả 4 ổ dịch này đều chưa qua 30 ngày, nghĩa là còn trong giai đoạn có nguy cơ lây lan rất cao. Trước tình hình này, tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng. Video các biện pháp phòng chống

Dịch tả heo châu Phi đã lan đến miền Tây, quyết liệt phòng chống
Tin nóng   |   16/05/2019
Dịch tả heo châu Phi đã lan đến miền Tây, quyết liệt phòng chống

Đến nay, Hậu Giang là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL xảy ra dịch tả heo châu Phi với tổng cộng 4 ổ dịch được phát hiện. Cả 4 ổ dịch này đều chưa qua 30 ngày, nghĩa là còn trong giai đoạn có nguy cơ lây lan rất cao. Trước tình hình này, tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng.