Tag:

cá vẩu

TTO - Những con cá vẩu với chiếc đầu khổng lồ luôn trực chờ dưới nước tìm cơ hội. Để bắt được con nhạn biển, cá vẩu cần phải nhanh nhẹn phi thân để nuốt một con chim đang bay. Video cá vẩu

Video: Khoảnh khắc cá phi thân nuốt một con chim đang bay
Thú vị   |   14/10/2020
Video: Khoảnh khắc cá phi thân nuốt một con chim đang bay

TTO - Những con cá vẩu với chiếc đầu khổng lồ luôn trực chờ dưới nước tìm cơ hội. Để bắt được con nhạn biển, cá vẩu cần phải nhanh nhẹn phi thân để nuốt một con chim đang bay.