Tag:

ca sĩ

TTO - Liên quan đến nội dung tiêu cực trong MV của ca sĩ Sơn Tùng, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cho hay sẽ rà soát tình hình học sinh để tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục tư tưởng, không để ảnh hưởng tiêu cực từ MV này. Video ca sĩ

Video: MV của Sơn Tùng được nhắc tên trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29-4
Tin nóng | 29/04/2022
Video: MV của Sơn Tùng được nhắc tên trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29-4

TTO - Liên quan đến nội dung tiêu cực trong MV của ca sĩ Sơn Tùng, thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cho hay sẽ rà soát tình hình học sinh để tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục tư tưởng, không để ảnh hưởng tiêu cực từ MV này.