Tag:

cá sấu khổng lồ

TTO - Tại Indonesia, dân làng Ambau Indah trên đảo Sulawesi đã bắt được con cá sấu dài 4m lạc vào khu dân cư ngày 25-6. Sau đó, phải rất nhiều người hợp sức mới khiêng được con cá sấu lên xe để chở đi. Video cá sấu khổng lồ

Camera 360   |   27/06/2022
Video: Dùng dây thừng bắt cá sấu dài 4m, nhiều người hợp sức mới khiêng nổi

TTO - Tại Indonesia, dân làng Ambau Indah trên đảo Sulawesi đã bắt được con cá sấu dài 4m lạc vào khu dân cư ngày 25-6. Sau đó, phải rất nhiều người hợp sức mới khiêng được con cá sấu lên xe để chở đi.