Tag:

ca nhiễm COVID-19

Một biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 đang lan rộng ở Anh và Mỹ, có khả năng lây lan nhanh chóng làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Vậy biến chủng mới này có nguy hiểm và Việt Nam cần ứng phó ra sao? Video ca nhiễm COVID-19

Biến thể mới của SARS-CoV-2 lan rộng ở Anh và Mỹ, Việt Nam cần ứng phó ra sao?
Tin nóng   |   12/08/2023
Biến thể mới của SARS-CoV-2 lan rộng ở Anh và Mỹ, Việt Nam cần ứng phó ra sao?

Một biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 đang lan rộng ở Anh và Mỹ, có khả năng lây lan nhanh chóng làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Vậy biến chủng mới này có nguy hiểm và Việt Nam cần ứng phó ra sao?

Từ ngày
Đến ngày