Tag:

cá ngát

TTO - Khám phá cách ngư dân đạp hang bắt cá ngát bằng tay không trên sông Cửa Tiểu (Cầu Ngang, Trà Vinh). Đây là cách bắt cá ngát đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và rất vất vả, phải lặn ngụp liên tục nhiều lần để mò kiếm và dồn bắt cá ngát bằng tay không. Video cá ngát

Video: Đạp hang bắt cá ngát bằng tay không trên sông Cửa Tiểu
Thú vị   |   29/10/2020
Video: Đạp hang bắt cá ngát bằng tay không trên sông Cửa Tiểu

TTO - Khám phá cách ngư dân đạp hang bắt cá ngát bằng tay không trên sông Cửa Tiểu (Cầu Ngang, Trà Vinh). Đây là cách bắt cá ngát đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và rất vất vả, phải lặn ngụp liên tục nhiều lần để mò kiếm và dồn bắt cá ngát bằng tay không.