Tag:

cá mú 140 kg

TTO - Cá mú warsaw sống ở vùng nước sâu của vịnh Mexico, được xem là một trong những loài khó câu nhất. Sau 3 năm theo dấu, Joshua Jorgensen cuối cùng cũng săn được con cá mú khổng lồ này với trọng lượng gần 140kg. Video cá mú 140 kg

Thú vị   |   27/04/2021
Video: Câu được cá mú khổng lồ gần 140kg ở vùng vịnh Mexico

TTO - Cá mú warsaw sống ở vùng nước sâu của vịnh Mexico, được xem là một trong những loài khó câu nhất. Sau 3 năm theo dấu, Joshua Jorgensen cuối cùng cũng săn được con cá mú khổng lồ này với trọng lượng gần 140kg.