24/09/2019

Cà Mau khẩn cấp chống sạt lở nơi cửa biển

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển Đông và sạt lở bờ sông. Trên cơ sở này, tỉnh tiến hành khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn.