Tag:

Cá đồng

Dù nước lũ về trễ hơn năm trước 1 tháng, nhưng sau khi tràn đồng. hàng trăm hộ dân tại các huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, bắt đầu mưu sinh thu về những mẻ cá đầu tiên sau lũ muộn. Video Cá đồng

Những mẻ cá đồng đầu tiên sau lũ muộn
Tin nóng   |   04/09/2019
Những mẻ cá đồng đầu tiên sau lũ muộn

Dù nước lũ về trễ hơn năm trước 1 tháng, nhưng sau khi tràn đồng. hàng trăm hộ dân tại các huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, bắt đầu mưu sinh thu về những mẻ cá đầu tiên sau lũ muộn.