Tag:

C3nh báo

Thời điểm này, miền Tây đã xuất hiện những trận mưa, những đợt gió giật bất ngờ. Nếu chẳng may ngay thời điểm gió nổi lên, bạn đang đi đến giữa cầu Rạch Miễu, ở độ cao hơn 40m so với mặt nước, bạn hãy thạn trọng với những cơn gió lớn hoàn toàn có thể xô ngã cả người và xe máy xuống sông. Video C3nh báo

Phút cảnh báo: Qua cầu Rạch Miễu mùa mưa cần cảnh giác với giông lốcLive
Bạn có biết   |   17/07/2019
Phút cảnh báo: Qua cầu Rạch Miễu mùa mưa cần cảnh giác với giông lốc

Thời điểm này, miền Tây đã xuất hiện những trận mưa, những đợt gió giật bất ngờ. Nếu chẳng may ngay thời điểm gió nổi lên, bạn đang đi đến giữa cầu Rạch Miễu, ở độ cao hơn 40m so với mặt nước, bạn hãy thạn trọng với những cơn gió lớn hoàn toàn có thể xô ngã cả người và xe máy xuống sông.