Tag:

buôn bán hàng cấm

Những người buôn bán, môi giới ngầm đất hiếm ở Hà Nội, Hải Phòng, Đắk Lắk, Thanh Hoá, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương hoạt động rất chuyên nghiệp, bên ngoài kín kẽ nhưng bên trong không khác gì bão ngầm. Video buôn bán hàng cấm

Đường dây ngầm buôn bán đất hiếm - Kỳ 3: Vào khu vực nguy hiểm và những cuộc ngã giá bạc tỉ
Tin nóng   |   30/06/2023
Đường dây ngầm buôn bán đất hiếm - Kỳ 3: Vào khu vực nguy hiểm và những cuộc ngã giá bạc tỉ

Những người buôn bán, môi giới ngầm đất hiếm ở Hà Nội, Hải Phòng, Đắk Lắk, Thanh Hoá, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương hoạt động rất chuyên nghiệp, bên ngoài kín kẽ nhưng bên trong không khác gì bão ngầm.