28/10/2019
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY

Hàng chục bè nổi, nhà chòi, vó bè đang hoạt động không phép tại hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) sẽ bị cưỡng chế di dời nếu các chủ sở hữu không tự giác tháo dỡ trả lại cảnh quan tự nhiên cho khu du lịch quốc gia nổi tiếng này.