Tag:

bóng chày

Bạn có bao giờ tự hỏi những cây gậy bóng chày hỏng sẽ đi về đâu? Video bóng chày

Khi gậy bóng chày biến thành đũa
Khi gậy bóng chày biến thành đũa

Bạn có bao giờ tự hỏi những cây gậy bóng chày hỏng sẽ đi về đâu?