Tag:

Bong bóng băng

TTO - Hồ Sayram rộng 450 km vuông bị tuyết bao phủ. Những bong bóng băng ở hồ Sayram đang làm say lòng người dân và du khách ở Tây Bắc, Trung Quốc. Video Bong bóng băng

Video: Bong bóng băng ở hồ Sayram làm say đắm nhiều du khách
Thú vị   |   26/01/2021
Video: Bong bóng băng ở hồ Sayram làm say đắm nhiều du khách

TTO - Hồ Sayram rộng 450 km vuông bị tuyết bao phủ. Những bong bóng băng ở hồ Sayram đang làm say lòng người dân và du khách ở Tây Bắc, Trung Quốc.