Tag:

Bốn đứa trẻ

Cuộc tìm kiếm bốn đứa trẻ (lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 11 tháng tuổi), gặp nạn trong vụ rơi máy bay ở rừng Amazon suốt 40 ngày qua tại Colombia vừa kết thúc trong niềm hân hoan của cả nước và cộng đồng thế giới. Video Bốn đứa trẻ

Lí giải về sự sống sót kỳ diệu của bốn đứa trẻ sau 40 ngày bị rơi máy bay trong rừng Amazon
Thế giới   |   11/06/2023
Lí giải về sự sống sót kỳ diệu của bốn đứa trẻ sau 40 ngày bị rơi máy bay trong rừng Amazon

Cuộc tìm kiếm bốn đứa trẻ (lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 11 tháng tuổi), gặp nạn trong vụ rơi máy bay ở rừng Amazon suốt 40 ngày qua tại Colombia vừa kết thúc trong niềm hân hoan của cả nước và cộng đồng thế giới.