14/09/2019

Bơi xuồng đi tìm con chữ

Những ngày tháng 9, năm học mới bắt đầu cũng là lúc nước lũ tràn đồng và dâng cao ở các nhánh sông tỉnh Đồng Tháp. Những ngày này, con đường đến trường của các em học sinh vùng lũ cũng dài ra thêm. Phương tiện đến trường của các em là chiếc xuồng để vượt sông trong mùa nước nổi.