Tag:

bởi dịch Covid-19

TTO - Đợt thi thứ 2 dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (được ấn định vào ngày 7 và 8-7). Video bởi dịch Covid-19

Video: Sẽ có đợt thi THPT thứ 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tin nóng | 18/06/2021
Video: Sẽ có đợt thi THPT thứ 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

TTO - Đợt thi thứ 2 dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (được ấn định vào ngày 7 và 8-7).