Tag:

Bộ trưởng Quốc phòng

Trong ngày 8-1, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc phải lên tiếng đảm bảo cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, sau khi ông này bị phát hiện âm thầm nhập viện. Video Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng âm thầm nhập viện gây tranh cãi trong nội các Mỹ
Thế giới   |   09/01/2024
Bộ trưởng Quốc phòng âm thầm nhập viện gây tranh cãi trong nội các Mỹ

Trong ngày 8-1, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc phải lên tiếng đảm bảo cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, sau khi ông này bị phát hiện âm thầm nhập viện.