Tag:

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

TTO - Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 6-6 đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Video Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Video: Khai trừ Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long
Tin nóng | 06/06/2022
Video: Khai trừ Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

TTO - Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 6-6 đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.