Tag:

Bộ trưởng Bộ Công an

Với câu hỏi của đại biểu về công an khu vực, bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã điều động trên 50.000 công an chính quy về công an cấp cơ sở, cấp xã. Chủ trương của bộ là không phải giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường. Video Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sẽ tiếp tục tăng cường cảnh sát khu vực
Tin nóng   |   07/11/2023
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sẽ tiếp tục tăng cường cảnh sát khu vực

Với câu hỏi của đại biểu về công an khu vực, bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an đã điều động trên 50.000 công an chính quy về công an cấp cơ sở, cấp xã. Chủ trương của bộ là không phải giảm công an khu vực, sẽ tiếp tục tăng cường.