Tag:

Bò tót lai

TTO - Cả 11 bò tót lai tại Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) đang mập lên từng ngày. Video Bò tót lai

Video: Bò tót lai Ninh Thuận đã mập mạp, hồi phục nhanh
Tin nóng | 14/11/2020
Video: Bò tót lai Ninh Thuận đã mập mạp, hồi phục nhanh

TTO - Cả 11 bò tót lai tại Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) đang mập lên từng ngày.