Tag:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Lê Vũ Tuấn Anh - chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - ký quyết định số 24 xử phạt ACV để bụi đỏ phát tán xa trong quá trình thi công sân bay Long Thành (Đồng Nai) với tổng mức xử phạt 270 triệu đồng. Video Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin nóng   |   26/04/2023
Video: Phạt ACV 270 triệu đồng vì để ô nhiễm bụi khi làm sân bay Long Thành

Ông Lê Vũ Tuấn Anh - chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường - ký quyết định số 24 xử phạt ACV để bụi đỏ phát tán xa trong quá trình thi công sân bay Long Thành (Đồng Nai) với tổng mức xử phạt 270 triệu đồng.