Tag:

Bộ Quốc phòng vào kiểm tra

Đại tá Phan Thế Phương – trưởng phòng Công binh, Quân khu 9 - khẳng định vụ tai nạn lần này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị này cũng đang khảo sát để cùng chính quyền địa phương tổ chức làm đường tạm cho bà con đi lại tạm thời. Video Bộ Quốc phòng vào kiểm tra

Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra vụ
Tin nóng   |   24/11/2019
Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra vụ "Sụp đường tuần tra biên giới”

Đại tá Phan Thế Phương – trưởng phòng Công binh, Quân khu 9 - khẳng định vụ tai nạn lần này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đơn vị này cũng đang khảo sát để cùng chính quyền địa phương tổ chức làm đường tạm cho bà con đi lại tạm thời.