Tag:

bỏ phiếu qua thư

TTO - Năm nay, nhiều khả năng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ không được công bố trong đêm bầu cử. Nguyên nhân là do nhiều người bỏ phiếu qua thư vì đại dịch Covid-19 và các lá phiếu gửi qua thư sẽ mất thời gian kiểm đếm lâu hơn. Video bỏ phiếu qua thư

Video: Khi nào có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ?
Tin nóng | 03/11/2020
Video: Khi nào có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ?

TTO - Năm nay, nhiều khả năng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ không được công bố trong đêm bầu cử. Nguyên nhân là do nhiều người bỏ phiếu qua thư vì đại dịch Covid-19 và các lá phiếu gửi qua thư sẽ mất thời gian kiểm đếm lâu hơn.