Tag:

bờ kè khu lấn biển

Nạn nhận có nhận dạng là tóc ngắn, mặc áo thung, quần rằn ri, tay trái có đeo đồng hồ, tay phải có đeo 1 sâu chuỗi hạt. Video bờ kè khu lấn biển

Phát hiện xác chết sắp phân hủy cặp bờ biển
Tin nóng   |   02/10/2019
Phát hiện xác chết sắp phân hủy cặp bờ biển

Nạn nhận có nhận dạng là tóc ngắn, mặc áo thung, quần rằn ri, tay trái có đeo đồng hồ, tay phải có đeo 1 sâu chuỗi hạt.