Tag:

bờ biển phía đông của Úc

TTO - Hiện nay, bọt bao phủ các bờ biển phía đông của Úc, do điều kiện thời tiết chưa từng có. Cảnh báo lũ lụt vẫn được áp dụng ở các vùng của New South Wales sau 5 ngày liên tiếp xảy ra thời tiết khắc nghiệt. Video bờ biển phía đông của Úc

Video: Bọt bao phủ bãi biển do thời tiết bất thường ở Úc
Camera 360 | 16/12/2020
Video: Bọt bao phủ bãi biển do thời tiết bất thường ở Úc

TTO - Hiện nay, bọt bao phủ các bờ biển phía đông của Úc, do điều kiện thời tiết chưa từng có. Cảnh báo lũ lụt vẫn được áp dụng ở các vùng của New South Wales sau 5 ngày liên tiếp xảy ra thời tiết khắc nghiệt.