06/09/2019
BÁ SƠN – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
BÁ SƠN – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Là tỉnh phát triển nhanh với nhu cầu về hạ tầng xã hội rất lớn, tỉnh Bình Dương, đã dành nguồn ngân sách lớn và huy động nguồn lực xã hội xây dựng nhiều trường học để chăm lo cho con em của người lao động.

Video liên quan