Tag:

biểu tình ở pháp

Biểu tình vừa lắng xuống ở Pháp thì thông tin quỹ cho viên cảnh sát bắn chết thiếu niên Nahel M nhận được hơn 1 triệu USD lại gây phẫn nộ. Video biểu tình ở pháp

Quỹ cho viên cảnh sát bắn thiếu niên ở Pháp nhận được 1 triệu USD, căng thẳng lại bùng lên
Thế giới   |   04/07/2023
Quỹ cho viên cảnh sát bắn thiếu niên ở Pháp nhận được 1 triệu USD, căng thẳng lại bùng lên

Biểu tình vừa lắng xuống ở Pháp thì thông tin quỹ cho viên cảnh sát bắn chết thiếu niên Nahel M nhận được hơn 1 triệu USD lại gây phẫn nộ.