Tag:

Biệt thự

Sáng 24-7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo yêu cầu rà soát, xử lý theo đúng thẩm quyền vụ ‘biệt thự đẹp nhất Cà Mau’ của ông Hồ An Tập được xây dựng trên đất nuôi nuôi trồng thủy sản. Video Biệt thự

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý ‘biệt thự đẹp nhất Cà Mau’ xây sai quy định
Tin nóng   |   24/07/2023
Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý ‘biệt thự đẹp nhất Cà Mau’ xây sai quy định

Sáng 24-7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo yêu cầu rà soát, xử lý theo đúng thẩm quyền vụ ‘biệt thự đẹp nhất Cà Mau’ của ông Hồ An Tập được xây dựng trên đất nuôi nuôi trồng thủy sản.