Tag:

biệt thự cổ

Làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của những công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa tại TP.HCM? Đông đảo các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng tham gia hội thảo về Không gian di sản tại TP.HCM để tìm giải pháp cho vấn đề này. Video biệt thự cổ

Tìm giải pháp bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ ở TP.HCM
Giải trí   |   28/11/2018
Tìm giải pháp bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ ở TP.HCM

Làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của những công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa tại TP.HCM? Đông đảo các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng tham gia hội thảo về Không gian di sản tại TP.HCM để tìm giải pháp cho vấn đề này.