Tag:

biển Tây Nam

Đã hơn 10 năm nay, đảo Hòn Chuối trên vùng biển Tây Nam nước ta vẫn duy trì những lớp học trên đảo, người thầy là chiến sĩ biên phòng, mang quân hàm xanh, vừa truyền chữ, vừa truyền lửa, để các em tin yêu và hiểu được giá trị thiêng liêng của biển đảo nước nhà. Video biển Tây Nam

Lớp học nơi đảo xa
Đời thường   |   22/12/2019
Lớp học nơi đảo xa

Đã hơn 10 năm nay, đảo Hòn Chuối trên vùng biển Tây Nam nước ta vẫn duy trì những lớp học trên đảo, người thầy là chiến sĩ biên phòng, mang quân hàm xanh, vừa truyền chữ, vừa truyền lửa, để các em tin yêu và hiểu được giá trị thiêng liêng của biển đảo nước nhà.