Tag:

Biên phòng

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Mưa như trút nước, người Đà Nẵng nháo nhào dọn đồ đạc chạy lũ; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện ở TP.HCM; Nhà hàng món Nhật ở trung tâm TP.HCM cháy lớn, thực khách tháo chạy... Video Biên phòng

Góc nhìn trưa nay | Xây phòng ‘ru’ ốc ngủ
Góc nhìn trưa nay   |   15/10/2022
Góc nhìn trưa nay | Xây phòng ‘ru’ ốc ngủ

Chương trình với nhiều thông tin đáng chú ý: Mưa như trút nước, người Đà Nẵng nháo nhào dọn đồ đạc chạy lũ; Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện ở TP.HCM; Nhà hàng món Nhật ở trung tâm TP.HCM cháy lớn, thực khách tháo chạy...