Tag:

nới lỏng một số biện pháp

TTO - Ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dự kiến sang tuần sau, UBND TP Hà Nội sẽ cân nhắc để nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19, một số mặt hàng thiết yếu cũng được hoạt động trở lại. Video nới lỏng một số biện pháp

Video: Quán ăn, cắt tóc... ở Hà Nội sẽ cân nhắc cho mở lại trong tuần tới
Tin nóng | 19/06/2021
Video: Quán ăn, cắt tóc... ở Hà Nội sẽ cân nhắc cho mở lại trong tuần tới

TTO - Ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dự kiến sang tuần sau, UBND TP Hà Nội sẽ cân nhắc để nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19, một số mặt hàng thiết yếu cũng được hoạt động trở lại.