Tag:

biên giới với Argentina

TTO - Mới đây, 12 tù nhân đã đào một đường hầm và cùng nhau thoát ra khỏi nhà tù một cách nhanh chóng. Cảnh sát ngay lập tức bắt được 5 tù nhân tham gia cuộc vượt ngục ở Pato Branco, bang Parana, Brazil, giáp biên giới với Argentina. Video biên giới với Argentina

Tin nóng   |   12/11/2020
Video: 12 tù nhân đào đường hầm vượt ngục

TTO - Mới đây, 12 tù nhân đã đào một đường hầm và cùng nhau thoát ra khỏi nhà tù một cách nhanh chóng. Cảnh sát ngay lập tức bắt được 5 tù nhân tham gia cuộc vượt ngục ở Pato Branco, bang Parana, Brazil, giáp biên giới với Argentina.