Tag:

bị vỡ giữa mùa khô

TTO - Đoạn kênh thủy lợi Bắc sông Chu ở xã Phùng Minh, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị vỡ một đoạn, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Video bị vỡ giữa mùa khô

Video: Kênh thủy lợi ngàn tỉ ở Thanh Hóa bị vỡ giữa mùa khô
Tin nóng   |   30/12/2020
Video: Kênh thủy lợi ngàn tỉ ở Thanh Hóa bị vỡ giữa mùa khô

TTO - Đoạn kênh thủy lợi Bắc sông Chu ở xã Phùng Minh, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị vỡ một đoạn, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.