Tag:

bị tuyết bao phủ

TTO - Cảnh quay bằng máy bay không người lái tuyệt đẹp được quay tại sa mạc Kumtag bị tuyết bao phủ giống như 'da của một con hổ' ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 2 Video bị tuyết bao phủ

Video: Tuyết trên sa mạc Kumtag đẹp như một tuyệt tác thiên nhiên
Thú vị   |   04/03/2022
Video: Tuyết trên sa mạc Kumtag đẹp như một tuyệt tác thiên nhiên

TTO - Cảnh quay bằng máy bay không người lái tuyệt đẹp được quay tại sa mạc Kumtag bị tuyết bao phủ giống như 'da của một con hổ' ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 2