Tag:

bị trộm lấy mất xe

TTO - Theo trình bày của anh Võ Hồng Điều nhân viên giao hàng, ở Bình Phước. Anh chở theo hàng chục đơn hàng trên xe, giao cho khách. Khi đang chuẩn bị giao hàng ở phía trong thì tên trộm leo lên xe của anh chạy mất. Video bị trộm lấy mất xe

Video: Shipper bị trộm lấy mất xe và 20 đơn hàng đang đi giao cho khách ở Bình Phước
Camera 360   |   13/12/2020
Video: Shipper bị trộm lấy mất xe và 20 đơn hàng đang đi giao cho khách ở Bình Phước

TTO - Theo trình bày của anh Võ Hồng Điều nhân viên giao hàng, ở Bình Phước. Anh chở theo hàng chục đơn hàng trên xe, giao cho khách. Khi đang chuẩn bị giao hàng ở phía trong thì tên trộm leo lên xe của anh chạy mất.