Tag:

Bị khởi tố

Sau khi nhà sáng lập Trần Quí Thanh và con gái, đồng thời là phó tổng giám đốc, bị khởi tố, Công ty Tân Hiệp Phát cho biết đã có tổng giám đốc mới người Anh và sẽ duy trì hoạt động, các cam kết với khách hàng, đối tác. Video Bị khởi tố

Video: Công bố tổng giám đốc mới của Tân Hiệp Phát sau khi nhà sáng lập và con gái bị khởi tố
Tin nóng   |   12/04/2023
Video: Công bố tổng giám đốc mới của Tân Hiệp Phát sau khi nhà sáng lập và con gái bị khởi tố

Sau khi nhà sáng lập Trần Quí Thanh và con gái, đồng thời là phó tổng giám đốc, bị khởi tố, Công ty Tân Hiệp Phát cho biết đã có tổng giám đốc mới người Anh và sẽ duy trì hoạt động, các cam kết với khách hàng, đối tác.