Tag:

Bị chém trọng thương

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sáng 24-5 thêm 58 ca COVID-19 mới, 2 người Ấn Độ nhập cảnh một tháng mới phát bệnh; Bị đe dọa sau khi tố cáo tình trạng phân lô bán nền trái phép; Bị chém trọng thương vì nhắc chuyện quá khứ của người khác... Video Bị chém trọng thương

Góc nhìn trưa nay | Người cao tuổi cần được chăm sóc như thế nào trong dịch COVID-19?
Góc nhìn trưa nay | 24/05/2021
Góc nhìn trưa nay | Người cao tuổi cần được chăm sóc như thế nào trong dịch COVID-19?

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sáng 24-5 thêm 58 ca COVID-19 mới, 2 người Ấn Độ nhập cảnh một tháng mới phát bệnh; Bị đe dọa sau khi tố cáo tình trạng phân lô bán nền trái phép; Bị chém trọng thương vì nhắc chuyện quá khứ của người khác...