Tag:

bệnh viện Vũ Hán

TTO - Vừa qua, 43 nhân viên y tế đã rời bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán sau khi hoành thành nhiệm vụ. Họ đã trải qua 43 ngày điều trị, giúp 1.200 bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Video bệnh viện Vũ Hán

Tin nóng   |   18/03/2020
Video: Nhân viên y tế xúc động rời Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ

TTO - Vừa qua, 43 nhân viên y tế đã rời bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán sau khi hoành thành nhiệm vụ. Họ đã trải qua 43 ngày điều trị, giúp 1.200 bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.