Tag:

Bệnh viện Tongji

TTO - Có 18 bác sĩ gây mê từ các bệnh viện khác nhau tập trung tại Bệnh viện Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán Huazhong, tạo thành một nhóm đặt nội khí quản để cứu sống những bệnh nhân khỏi COVID-19. Video Bệnh viện Tongji

Video: Đội 'đặt nội khí quản' cật lực làm việc cứu bệnh nhân khỏi COVID-19
Tin nóng   |   27/02/2020
Video: Đội 'đặt nội khí quản' cật lực làm việc cứu bệnh nhân khỏi COVID-19

TTO - Có 18 bác sĩ gây mê từ các bệnh viện khác nhau tập trung tại Bệnh viện Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán Huazhong, tạo thành một nhóm đặt nội khí quản để cứu sống những bệnh nhân khỏi COVID-19.