Tag:

Bệnh viện Quân y 175

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống tứ linh; Khởi công dự án tu bổ di tích Chùa Cầu; Triệt phá điểm đánh bạc nằm ven sông Cổ Chiên; Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng trăm tỷ đồng Video Bệnh viện Quân y 175

Góc nhìn trưa nay | Ấm áp mô hình gây quỹ tặng học sinh khó khăn
Góc nhìn trưa nay   |   29/12/2022
Góc nhìn trưa nay | Ấm áp mô hình gây quỹ tặng học sinh khó khăn

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Sôi nổi hội đua thuyền truyền thống tứ linh; Khởi công dự án tu bổ di tích Chùa Cầu; Triệt phá điểm đánh bạc nằm ven sông Cổ Chiên; Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng trăm tỷ đồng