Tag:

Bệnh viện Nhi Đồng 2

TTO - Bước vào ca trực, nhân viên y tế khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 quên thời gian khi lượng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng mạnh. Một ca trực 24 giờ với 2 bác sĩ, 7 điều dưỡng, 1 hộ lý lo cho khoảng 330 bệnh nhi. Video Bệnh viện Nhi Đồng 2

Video: Trắng đêm cứu chữa trẻ mắc bệnh hô hấp ở Bệnh viện Nhi đồng 2
Tin nóng   |   16/10/2022
Video: Trắng đêm cứu chữa trẻ mắc bệnh hô hấp ở Bệnh viện Nhi đồng 2

TTO - Bước vào ca trực, nhân viên y tế khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 quên thời gian khi lượng bệnh nhi mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng mạnh. Một ca trực 24 giờ với 2 bác sĩ, 7 điều dưỡng, 1 hộ lý lo cho khoảng 330 bệnh nhi.