Tag:

Bệnh viện Mắt TP.HCM

Bệnh viện Mắt TP.HCM khánh thành năm 1938 đến nay có tuổi thọ 85 năm. Đây là một trong số ít bệnh viện lâu đời ở TP.HCM có thang máy vừa được đề xuất việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Video Bệnh viện Mắt TP.HCM

Bệnh viện Mắt TP.HCM 85 năm tuổi đang được đề xuất xếp hạng di tích lịch sử
Tin nóng   |   09/09/2023
Bệnh viện Mắt TP.HCM 85 năm tuổi đang được đề xuất xếp hạng di tích lịch sử

Bệnh viện Mắt TP.HCM khánh thành năm 1938 đến nay có tuổi thọ 85 năm. Đây là một trong số ít bệnh viện lâu đời ở TP.HCM có thang máy vừa được đề xuất việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.